Elbillader borettslag

Elbillader borettslag

Etter hvert som stadig flere får elbil, vokser behovet for å få på plass gode ladeløsninger for borettslag og sameier. Fra januar 2021 har dessuten beboere lovbestemt laderett, som betyr at alle har rett til å etablere ladepunkt, enten det gjelder privat eller delt parkeringsplass i tilknytning til borettslag eller sameie.

Vi i Torsvik Elektro kan bistå med hele prosessen fra befaring til ferdiginstallert anlegg, og vi hjelper dere å velge den beste ladeløsningen basert på fellesskapets behov.

Felles infrastruktur og lastbalansering
For borettslag eller sameier er det naturlig å legge opp en felles infrastruktur, slik at strømforbruket enkelt kan balanseres etter den tilgjengelige kapasiteten. Dette kalles lastbalansering og betyr at ladeeffekten automatisk justeres ned når flere biler lades samtidig. På den måten unngår en at det elektriske anlegget overbelastes.

Vi anbefaler en skalerbar og fremtidsrettet infrastruktur som gjør at alle beboere kan koble seg til anlegget når behovet melder seg.

Kostnadsfordeling og -kontroll
Kostnadsfordelingen blant beboerne er blant problemstillingene styret må ta stilling til. Torsvik Elektro har god oversikt over ulike løsninger og kan hjelpe dere å finne løsningen som passer best for deres borettslag eller sameie.

I følge loven om laderett skal kostnaden for installasjon av infrastruktur og forbedring av strømnettet fordeles likt mellom alle beboerne. Strømforbruket ved lading skal på den andre siden dekkes av den enkelte beboer.

For å regne ut kostnaden for strømbruk, kan styret regne ut strømforbruket for den enkelte ladebrukeren manuelt. Alternativt kan vi hjelpe dere å koble dere opp mot en betalingstjeneste som fordeler ladekostnadene mellom de ulike beboerne raskt og nøyaktig.

Fra befaring til ferdiginstallert anlegg
Gjennom en gratis befaring vil vi kartlegge borettslagets ønsker og det eksisterende elektriske anlegget. Basert på dette vil vi foreslå aktuelle løsninger og gi et prisestimat. Vi tar oss siden av installasjon, og kan også inngå en serviceavtale om det er ønskelig.

Bruk vår ekspertise for å sikre en fremtidsrettet og komplett ladeløsning med god kostnadsfordeling.

Ta kontakt
Ta kontakt med Torsvik Elektro for en uforpliktende prat og en gratis befaring.

Skal vi ta en prat?

Børge Torsvik
Saksbehandler / service og bolig

  41 43 01 43‬
 borge@torsvik.no

Åpningstider

Man – fre: 07:00 – 16:00

Send en henvendelse

Send en mail til post@torsvik.no eller fyll ut skjemaet under så svarer vi deg vanligvis ila. en virkedag.
/kontakt
GDPR samtykke *