El-kontroll

El-kontroll

El-kontroll Elektriske anlegg og elektrisk utstyr skal være trygge i bruk. Forutsetningen er at alle sikkerhetstiltakene regelverket krever er på plass. Gjennom bruk utsettes imidlertid utstyret for ytre påvirkninger, fysiske skader og aldring. Hvor sterkt disse faktorene slår inn varierer. Det påvirker behovet for vedlikehold, utskiftinger og oppgraderinger.

Hva er en EL-kontroll? En elkontroll vil avdekke tilstanden til det elektriske anlegget og elektriske utstyret. Det gir eier et beslutningsgrunnlag for å vurdere behov for tiltak.

En el-kontroll innebærer følgende:

  • Måling og kontroll av det elektriske anlegget
  • Kortslutningstest
  • Isolasjonstest
  • Kontroll av jordingskontinuitet
  • Kontroll av boligens elektriske inntak og sikringsskap
  • Brannforebyggende kontroll
  • Kontroll av byggets røykvarslere
  • Rådgivning for å sikre: – korrekt og bedre bruk av el-anlegget i boligen – enøk-tiltak – el-sikkerhet

Brann skyldes ofte elektrisitet Elektrisitet forårsaker nesten 50% av bygningsbrannene i Norge årlig, enten grunnet teknisk svikt eller feil bruk av elektrisk utstyr (kilde: Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap). Regelmessige el-kontroller er et viktig tiltak for å avdekke potensielt farlige skjulte feil og mangler. El-kontrollen dokumenterer også boligens tekniske tilstand. Mange forsikringsselskap gir rabatt på forsikringspremien når tilstanden til det elektriske anlegget kan dokumenteres. Tilstandsrapporten som medfølger kontrollen, kan benyttes for slik dokumentasjon.

Ta kontakt Når vi utfører el-sjekk får du en grundig kontroll av det elektriske anlegget utført av en faglig dyktig Nemko godkjent kontrollør. Ta gjerne kontakt med oss for en uforpliktende prat.

Skal vi ta en prat?

Alexander Torsvik Dale
Prosjektleder

  41 52 71 85
 alexander@torsvik.no

Åpningstider

Man – fre: 07:00 – 16:00

Send en henvendelse

Send en mail til post@torsvik.no eller fyll ut skjemaet under så svarer vi deg vanligvis ila. en virkedag.
/kontakt
GDPR samtykke *